Нүүр хуудас Тусламж Асуулт хариулт

Давуу тал

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний ухаалаг системийг ашигласнаар Улаанбаатар хотын газрын харилцааг ил тод болгож, иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлагатай газартай холбоотой үйлчилгээг чирэгдэлгүй үзүүлэх юм.

Боломжууд

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлж буй газрын үйлчилгээг цахимаар авах, цахим газрын биржээр дамжуулан иргэд болон аж ахуйн нэгжүүд газар худалдах, худалдан авах боломжтой болох юм.

Аюулгүй байдал

Хэрэглэгчийн (иргэн, байгууллага) хувийн мэдээллийг хуулийн дагуу хамгаалах бөгөөд газрын харилцааны цахим системийн дотоод үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагаанд ашиглах боломжгүй байна.